empty
 
 

21.09.202108:03:00UTC+00Riksbank прогнозира, че лихвеният процент ще остане нулев до 2024 г.

Централната банка на Швеция прогнозира, че лихвеният процент ще остане на нула до третото тримесечие на 2024 г. На заседанието за паричната политика, изпълнителният съвет на Riksbank реши да задържи репо лихвата на нула процента и се очаква да остане така през целия прогнозен период. Съветът ще продължи да купува ценни книжа и през четвъртото тримесечие, в съответствие с по-ранните решения. Съветът на директорите също така реши да затвори кредитните средства, стартирани по време на пандемията, и да възстанови в края на годината изискванията за обезпечението, което банките трябва да предоставят при заеми от Riksbank. Прогнозата за инфлацията на Riksbank за близкото бъдеще бе преработена, главно поради неочаквано рязкото покачване на цените на електроенергията. Прогнозата за инфлацията за 2022 г. е вдигната до 2,1 % от 1,7 %, а тази за 2023 г. е запазена на 1,8 %. Икономиката се очаква да нарасне с 3,6 % през следващата година, вместо 3,7 %, прогнозирани по-рано. Междувременно, перспективите за 2023 г. бяха повишени до 2 % от 1,9 %.Не можете да говорите точно сега?
Задайте въпроса си в чат.