empty
 
 

Regulamin konkursu "Opcja miliona"

I. Postanowienia ogólne

 • 1. Nazwa konkursu – Opcja miliona (dalej - Konkurs).

  2. Konkurs jest organizowany przez spółkę InstaFintech (dalej - Organizator).

  3. Konkurs odbywa się co tydzień i trwa od godziny 00:10 w poniedziałek do 23.50 w piątek.

  4. Fundusz nagród każdego cotygodniowego konkursu wynosi 1500 USD i jest rozdzielany między zwycięzców w następujący sposób:

  • - 1 nagroda – 500 USD;
   - 2 nagroda – 400 USD;
   - 3 nagroda – 300 USD;
   - 4 nagroda – 200 USD;
   - 5 nagroda – 100 USD.

  Tych środków nie można wypłacić, ale każdy zysk z nich otrzymany może zostać wypłacony bez ograniczeń.

  5. Rejestracja w następnym cotygodniowym konkursie trwa cały tydzień i kończy 1 (jedną) godzinę przed rozpoczęciem zawodów.

  6. Wyniki konkursu są ustalane o 12:00 GMT+3 w sobotę.

II. Uczestnicy

 • 1. Każdy posiadacz konta handlowego w InstaForex może co tydzień uczestniczyć w konkursie (dalej - Uczestnik).

  2. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat.

  3. Każdy uczestnik musi zarejestrować się na stronie internetowej InstaForex.

  4. Aby wziąć udział w każdym cotygodniowym konkursie, Uczestnik otwiera oddzielne konto DEMO podczas rejestracji.

  5. Uczestnik zgadza się z koniecznością podania podczas rejestracji prawdziwych danych, pełnego imienia i nazwiska zgodnych z dokumentem tożsamości oraz aktualnego adresu e-mail

  6. Jeśli okaże się, że handel jest prowadzony na dwóch lub więcej kontach z tego samego adresu IP, administracja ma prawo do dyskwalifikacji właściciela(ów) tych kont, dlatego zdecydowanie nie zalecamy korzystania z modemów GPRS i 3G.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Uczestnikowi bez wyjaśnienia przyczyn i zdyskwalifikowania Uczestnika w trakcie lub po zakończeniu Konkursu, wyjaśniając przyczyny. Przyczyną dyskwalifikacji może być otwarcie na różnych kontach przeciwległych transakcji o dużym wolumenie w przybliżeniu w tym samym czasie dla tych samych par, a także wykorzystanie zakłóceń w przepływie notowań w celu uzyskania gwarantowanego zysku.

  8. Rejestrując się w Konkursie, Uczestnik akceptuje wszelkie ograniczenia i zasady obowiązujące w Konkursie.

  9. W konkursie nie mogą brać udziału bliscy krewni. Jeśli jakiekolwiek dane rejestracyjne konta Uczestnika pokrywają się z danymi rejestracyjnymi innego Uczestnika, Spółka ma prawo do zakwalifikowania tej zbieżności jako podstawy do dyskwalifikacji.

III. Warunki handlowe

 • 1. Po zarejestrowaniu się w Konkursie uczestnik otrzymuje konto DEMO.

  2. Początkowy ranking wynosi 1000 punktów dla wszystkich Uczestników i nie można go zmienić.

  3. Uczestnik zawiera opcje na wzrost lub spadek na dowolnym spośród proponowanych instrumentów, wybierając czas otwarcia i zamknięcia opcji. Handel poprzez MetaTrader nie jest prowadzony, a wszystkie opcje zawierane są w gabinecie konkursowym.

  4. Lista dostępnych instrumentów do otwierania opcji:

  • - EUR/USD
   - GBP/USD
   - USD/JPY
   - USD/CHF
   - USD/CAD
   - GBP/JPY
   - EUR/JPY
   - GBP/CHF
   - EUR/GBP
   - GOLD
   - SILVER

  5. Opcja zostaje zawarta nie później niż trzy minuty przed czasem otwarcia danej opcji.

  6. Czas otwarcia/zamknięcia opcji jest ustalany na wielokrotność 10 minut.

  7. Dziennie dla każdego instrumentu finansowego nie można otworzyć więcej niż jedną opcję.

  8. Za każdą wygraną opcję, Uczestnik otrzymuje 10 punktów, za każdą utraconą Uczestnik jest pozbawiony 10 punktów.

  9. W przypadku opcji zawartej przez Uczestnika o takiej samej cenie otwarcia i zamknięcia, Uczestnik jest pozbawiony 10 punktów, a opcja jest uznawana za przegraną.

IV. Publikacja wyników.

 • 1. Ranking Uczestników jest dostępny publicznie na stronie internetowej Organizatora podczas całego Konkursu.

  2. Mogą zostać opublikowane statystyki krajów i regionów, z których zostały zarejestrowane konta konkursowe Uczestników.

  3. Wyniki Konkursu są publikowane w ciągu 14 dni od zakończenia akcji i po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych kontroli.

V. Określenie zwycięzców

 • 1. Po zakończeniu Konkursu Uczestnicy, którzy mają najwięcej punktów zostaną zwycięzcami.

  2. W przypadku, gdy dwóch Uczestników ma taką samą ocenę w oparciu o wyniki Konkursu, decyzja o przydzieleniu miejsc pomiędzy dwoma Uczestnikami należy do Organizatora.

  3. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na publikację ich pełnego imienia i nazwiska.

  4. Jeden i ten sam Uczestnik nie może otrzymać nagrody dwa razy w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Jeśli Uczestnik wygra więcej niż raz w ciągu miesiąca, zostanie wyeliminowany z liczby zwycięzców, a ranking zostanie przesunięta w dół, zaczynając od jego miejsca.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Uczestnikowi bez wyjaśnienia przyczyn i zdyskwalifikowania Uczestnika w procesie lub na końcu Konkursu na podstawie bezpośrednich i pośrednich dowodów na to, że Uczestnik próbował dokonać oszustwa dotyczącego nagrody.

VI. Otrzymanie nagrody

 • 1. Zwycięzcy powinni otworzyć i zweryfikować konta w ciągu 30 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników konkursu.

  2. Nagroda pieniężna zostanie zaksięgowana na zweryfikowanym rzeczywistym koncie handlowym, które otworzył klient.

  3. Zwycięzca zgadza się, że wszelkie działania na prawdziwym koncie handlowym otwartym przez administrację konkursu lub przez samego zwycięzcę są uznawane za wykonane przez niego i są regulowane zgodnie z umowami i zasadami obowiązującymi w Grupie Kapitałowej InstaFintech.

  4. Nie można wypłacić żadnej z otrzymanych nagród, ale zysk zdobyty na ich podstawie można wypłacić.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do uznania wcześniej wydanej nagrody za nieważną i podlegającą unieważnieniu na podstawie bezpośrednich i pośrednich dowodów prób podjęcia przez Uczestnika wszelkich oszustw mających na celu nielegalne wykorzystanie środków z funduszu konkursowego.

  6. Środki są automatycznie pobierane z konta handlowego po złożeniu wniosku o wypłatę środków. Sprawdzenie salda konta handlowego i dostępnych środków (free margin) na zgodność z wnioskiem o wypłatę środków dokonuje się bezpośrednio podczas rozpatrywania wniosku przez specjalistów z działu finansów. W przypadku niezgodności żądane środki są zwracane na konto handlowe.

  7. Firma zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w przypadku, gdy na jednym lub kilku kontach klienta są naliczone nagrody pieniężne.

  8. Zwycięzca zgadza się, że w przypadku wypłaty środków przyznana nagroda zostanie anulowana w całości.

VII. Język Regulaminu Akcji.

 • 1. Głównym językiem warunków jest angielski.

  2. Dla wygody klientów firma może udostępnić tłumaczenie warunków Akcji na inne języki. To tłumaczenie służy wyłącznie do celów informacyjnych.

  3. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją niniejszych warunków Akcji a ich tłumaczeniem, wersja angielska jest uważana za priorytet.

"Opcja miliona" Gabinet uczestnika konkursu

Nie możesz teraz rozmawiać przez telefon?
Zadaj pytanie na czacie.