empty
 
 

Regulamentul concursului "Opțiunea un milion"

I. Dispoziții generale

 • 1. Denumirea concursului "Opțiunea un milion" (in continuare - Concursul).

  2. Concursul este organizat de grupul de companii InstaFintech (in continuare - Organizatorul).

  3. Concursul este organizat saptămînal, începînd cu 00:00 luni pîna la 23:50 vineri.

  4. Fondul premiere al fiecarui concurs săptamînal este de 1500 USD, care sunt repartizate între cîștigători în modul următor:

  • - 1 premiu 500 USD;
   - 2 premiu 400 USD;
   - 3 premiu 300 USD;
   - 4 premiu 200 USD;
   - 5 premiu 100 USD.

  Aceste fonduri nu sunt disponibile pentru retragere, dar orice profit obținut in exces, poate fi retras fără restricții.

  5. Înregistrarea pentru următorul concurs săptămînal are loc pe parcursul desfășurării concursului curent și se termină pînă la 1 oră de la începutul concursului.

  6. The resulting data is recorded at 12:00 GMT+3 on Saturday.

II. Participanții

 • 1. Fiecare proprietar al unui cont de tranzacționare în compania InstaForex poate în fiecare săptămînă să participe la Concurs (in continuare - Participantul).

  2. Pentru participare la concurs sunt admise persoanele care au împlinit vîrsta de 18 ani.

  3. Fiecare Participant la concurs trebuie să se înregistreze pe site-ul companiei InstaForex.

  4. Dupa înregistrare la Concurs Participantul primește un cont-DEMO de tranzacționare.

  5. Participantul este de acord cu necesitatea de a oferi la înregistrare informația exactă și actuală, numele complet corespunzător documentului de identitate, curenta adresă e-mail.

  6. În cazul în care sunt depistate încercări de a participa la Concurs cu mai multe conturi de pe o IP-adresa, administrația are dreptul de a descalifica proprietarul acestor conturi, din această cauză, nu se recomandă utilizarea GPRS-3G-modem.

  7. Organizătorul concursului își rezervă dreptul să refuze înregistrarea oricarui participant fără explicația cauzei și să descalifice oricare participant în procesul desfașurării concursului cu explicarea cauzei. Motiv pentru descalificare poate servi deschiderea pe diferite conturi a tranzacțiilor opuse în volum mare aproximativ în același timp și pentru aceleași perechi valutare, precum și utilizarea defecțiunilor în volumul cotațiilor pentru obținerea unui profit garantat.

  8. Înregistrarea pentru concurs, Participantul acceptă toate restricțiile și regulile Concursului.

  9. Participarea rudelor apropiate la același concurs este interzisă. Dacă datele de înregistrare a doi participanți coincid, Organizatorul își rezervă dreptul de a considera această potrivire drept un motiv de descalificare.

III. Condițiile de tranzacționare

 • 1. Dupa înregistrare la Concurs Participantul primește un cont-DEMO de tranzacționare.

  2. Cotarea inițiala este de 1000 de puncte pentru toți Participanții și nu poate fi schimbată.

  3. Participantul poate încheia tranzacții de CALL și PUT cu orice instrument oferit, și este liber de a alege timpul de deschidere și închidere a opțiunei. Tranzacționarea cu opțiuni este executată în cadrul cabinetului clientului, fără folosirea terminalului MetaTrader.

  4. Lista de opțiuni disponibilă pentru tranzacționare:

  • - EUR/USD
   - GBP/USD
   - USD/JPY
   - USD/CHF
   - USD/CAD
   - GBP/JPY
   - EUR/JPY
   - GBP/CHF
   - EUR/GBP
   - GOLD
   - SILVER

  5. Opțiunea se execută cu nu mai tîrziu de 5 minute de la deschiderea opțiunei.

  6. Deschiderea/închidera opțiunei este divizată in 10 minute.

  7. În timp de 24h pentru fiecare instrument poate fi executată tranzacționarea cu doar o opțiune.

  8. Pentru fiecare opțiune ciștigată Participantul primește 10 puncte de cotare, pentru fiecare opțiune pierdută Participantul pierde 10 puncte de cotare.

  9. În cazul în care, deschiderea și închiderea opțiunei este efectuată la același preț, contul participantului va fi scăzut cu 10 puncte de cotare.

IV. Publicarea rezultatelor

 • 1. Evaluarea Participaților este disponibilă pe site-ul Organizatorului pentru toată perioada desfașurării concursului.

  2. Publicației poate fi supusă statistica țărilor și regiunilor, de unde se petrece înregistrarea conturilor de concurs a Participanților.

  3. Rezultatele Concursului sunt publicate în termen de 7 zile de la încheierea acestuia și executarea tuturor inspecțiilor necesare.

V. Determinarea cîștigătorilor

 • 1. Participanții cu cele mai înalte cotări vor fi numiți cîștigători.

  2. În cazul în care doi Participanți au aceeași mărime a cotării, alegerea cîștigătorului este efectuată de către Organizator.

  3. Cîștigătorii concursului acceptă publicarea Numelui,Prenumelui si Patronimului lor.

  4. Unul și același Participant nu poate primi premii de două ori în decurs de o luna. În cazul în care el ocupă un loc cîștigător mai mult decît o dată pe lună, linia premiilor se va mișca în jos începînd cu locul său.

  5. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza solicitarea de înregistrare a Participantului fără să motiveze și să-l descalifice pe Participant, fie în timpul concursului, fie după terminarea acestuia, în urma probelor directe sau indirecte ale încercării unei operațiuni frauduloase a fondurilor de premiere.

VI. Înmînarea premiului

 • 1. The winners should open and verify their live trading accounts within 30 days after the contest results are published.

  2. The prize funds will be credited to a verified live trading account opened by the winner.

  3. Câștigătorul își asumă răspunderea pentru orice activitate din contul deschis de Administrația Concursului și Campaniei sau de către câștigătorul însuși care se află în sfera de aplicare a acordurilor și reglementărilor Grupului InstaFintech.

  4. Toate premiile nu pot fi extrase, spre deosebire de profiturile obținute cu ajutorul acestora.

  5. Organizatorul își rezervă dreptul de a declara invalid orice premiu deja dat și supus anulării în urma probelor directe sau indirecte ale încercării de operațiuni frauduloase a fondurile de premiere.

  6. Extragere fondurilor de pe contul de tranzacționare se efectuează în mod automat atunci cînd se face o cerere de retragere a fondurilor. Verificarea soldului a contului de tranzacționare și a fondurilor disponibile (free margin) în conformitate cu cererea de extragere a fondurilor se face direct la procesarea cererii de către specialiștii departamentului financiar. În cazul unor discrepante fondurile cerute sunt returnate în contul de tranzacționare.

  7 Compania își rezervă dreptul de a refuza creditarea banilor premiatului dacă Participantul acumulează premiile pe unul sau mai multe conturi.

  8 Câștigătorul este de acord că, după orice retragere efectuată, premiul va fi anulat în valoare totală.

VII. Limba

 • 1. Limba prezentelor reguli este engleza.

  2. Pentru comoditatea participantului, Organizatorul poate furniza regulile în altă limbă decât engleză. Versiunea tradusă a regulilor are un caracter doar informativ.

  3. În cazul citirii unei variante traduse a regulilor din engleză, regulile în engleză sunt considerate un standard de referință prealabil.

"Opțiunea un milion" Cabinetul participantului

Nu puteti sa vorbiti acum?
Puneti intrebare in chat.