Support service
×

คลังศัพท์

P
Point
การ Scalping
การทำธุรกรรมที่เสร็จสิ้น
การทำผลกำไร
การป้องกันความเสี่ยง
การเทรดแบบ Pipsing
การเทรดแบบ Spike
การเทรดในรอบวัน
การเปิดตลาด
ข้อกำหนดสัญญา
ข้อความสแปม
ข้อผิดพลาดที่ชัดเจน
คำสั่ง
คำสั่งซื้อขายล่วงหน้าหรือ Pending order
ค่าเงินพื้นฐาน
ช่องว่าง
ดัชนี
ตัวบ่งชี้
ตำแหน่ง Stop out
ตำแหน่งการหยุดก่อนขาดทุน (Stop Loss)
ตำแหน่งที่เปิด
ตำแหน่งราคาแบบ Tick
ธุรกรรมการเก็งกำไรแบบ Conversion
บัญชี PAMM
บิ๊ป (Pips)
ประวัติบัญชี
ปริมาณการซื้อขาย
ฟรีมาร์จิ้น (Free margin)
ฟิวเจอร์สหรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ฟีดมูลค่าการซื้อขาย
มาร์จิ้น (Margin)
มาร์จิ้นคอล (Margin call)
ยอดเงินคงเหลือ
ราคาขายสินทรัพย์แบบ Quotation
ราคาที่ไม่เป็นไปตามตลาด
สภาพคล่อง
สภาวะตลาดปกติ
สวอป (สวอป - แบบสะสม)
สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (Contract For Difference)
สเปรด (Spread)
อัตราแลกเปลี่ยนแบบไขว้ (Cross-rates)
เงินในบัญชีตอนนี้ หรือ Equity
เลฟเวอเรจ
เหตุสุดวิสัย
แนวเส้น Fractal
แพลตฟอร์มการซื้อขาย
โบรกเกอร์
โปรแกรมช่วยเทรด
ไฟล์ข้อมูลลูกค้า
ไฟล์บันทึกเซิร์ฟเวอร์
ไส้ของกราฟแท่งเทียน