Support service
×

Bảng chú giải

B
Bóng nến
Bảo hiểm rủi ro
C
Chóp đỉnh (Spike )
Chỉ báo (Indicator)
Chỉ số (Index)
Chốt lời
Cắt lỗ
Cố vấn chuyên gia
D
Diễn giải hợp đồng
G
Giao dịch chênh lệch giá chuyển đổi
Giao dịch lướt sóng (Scalping)
Giao dịch trong ngày
Giao dịch đã hoàn thành
Giá chênh lệch (Spread)
Giá hiện hành
H
Hợp đồng chênh lệch
Hợp đồng tương lai
K
Khoảng trống trên biểu đồ (GAP)
Khối lượng giao dịch
Ký quỹ tự do
L
Lệnh ký quỹ (Margin call)
Lệnh đang chờ xử lý (Pending order)
Lịch sử tài khoản
M
Mở cửa thị trường
N
Nguồn cấp dữ liệu báo giá
Nhà môi giới (Broker)
Nền tảng giao dịch
O
Order
P
Phân dạng (Fractal)
Pips
Pipsing
S
Sai phạm rõ ràng
Spam
Stop out
Swap (swap - storage)
Số dư (Balance)
T
Tick
Tiền ký quỹ
Trường hợp bất khả kháng
Tài khoản PAMM
Tính thanh khoản
Tệp nhật ký khách hàng
Tệp nhật ký máy chủ
Tỷ giá chéo
Tỷ giá phi thị trường
V
Vị thế mở
Vốn chủ sở hữu
Đ
Điều kiện thị trường bình thường
Điểm
Đòn bẩy
Đồng tiền cơ sở